Saison: 2023/2024 MEL

EHC München Angerlohe vs. Hockey Nerds Lohhof

16:30

EC Planegg-Geisenbrunn vs. Hockey Nerds Lohhof

22:30

Isarriders München vs. Hockey Nerds Lohhof

19:00

BSG Eternit Neuburg vs. Hockey Nerds Lohhof

22:00

Hockey Nerds Lohhof vs. EHC München Angerlohe

13:15

Hockey Nerds Lohhof vs. BSG Eternit Neuburg

22:15

Hockey Nerds Lohhof vs. EC Planegg-Geisenbrunn

22:15

Hockey Nerds Lohhof vs. EFM 1984

13:15