Hockey Nerds Lohhof vs. EHC München Angerlohe

13:15

Hockey Nerds Lohhof vs. EFM 1984

Hockey Nerds Lohhof vs. Munich Ice Panthers

21:00

Hockey Nerds Lohhof vs. Isarriders München

13:15

Hockey Nerds Lohhof vs. EC Planegg-Geisenbrunn

10:00

Hockey Nerds Lohhof vs. BSG Eternit Neuburg

10:00

Hockey Nerds Lohhof VS. Zement Hacklazz Freising

11:09

HC Badgers VS Hockey Nerds Lohhof

11:05

Hockey Nerds Lohhof VS. Landshut Cavaliers

13:00

Crazy Peckers Dachau vs. Hockey Nerds Lohhof

15:00