Hockey Nerds Lohhof U19 vs TV Augsburg

13:00

Hockey Nerds Lohhof U16 vs Deggendorf Pflanz

10:30

Hockey Nerds Lohhof U19 vs Deggendorf Pflanz

15:00

Hockey Nerds Lohhof U19 vs IHC Atting

15:00

Hockey Nerds Lohhof U16 vs TV Augsburg

12:30

Hockey Nerds Lohhof U13 vs Deggenddorf Pflanz

11:00

Hockey Nerds Lohhof U13 vs TV Augsburg

9:00

Hockey Nerds Lohhof U19 vs ERC Ingolstadt

13:30

Hockey Nerds Lohhof U13 vs TV Augsburg

11:00

Hockey Nerds Lohhof U13 vs ERC Ingolstadt

10:00