Deggendorf Pflanz vs Hockey Nerds Lohhof U19

15:30

Deggendorf Pflanz vs Hockey Nerds Lohhof U16

13:00

Deggendorf Pflanz vs Hockey Nerds Lohhof U19

15:00

Pflanz Deggendorf e.V. Nachwuchs vs Hockey Nerds Lohhof Juniors U13

9:30

Hockey Nerds Lohhof Juniors U13 vs SC Schwabach 04 Nachwuchs

12:00