BPO Augsburg vs Hockey Nerds Lohhof

21:30

UPM Griffins Augsburg vs Hockey Nerds Lohhof

20:30

Königsbrunner Kronen vs Hockey Nerds Lohhof

18:40

BPO – Blackpanther Online Augsburg vs Hockey Nerds Lohhof

20:30