Saison: PRHL 2022

Badgers HC München vs Hockey Nerds Lohhof

16:00

Zement Hacklazz Freising vs Hockey Nerds Lohhof

14:00

Hockey Nerds Lohhof vs Zement Hacklazz Freising

17:00

Maisel Rollers Trostberg vs Hockey Nerds Lohhof

14:40

Hockey Nerds Lohhof vs Hof Salamander

11:40

Badgers HC München vs Hockey Nerds Lohhof

20:00

West Storm Germering vs Hockey Nerds Lohhof

18:00

Hockey Nerds Lohhof vs Crazy Peckers Dachau

15:00