Saison: 2024 Skaterhockey

IHC Atting vs Hockey Nerds Lohhof U16

12:00

Hockey Nerds Lohhof U19 vs IHC Atting

15:00

Hockey Nerds Lohhof U16 vs TV Augsburg

12:30

Hockey Nerds Lohhof U13 vs Deggenddorf Pflanz

11:00

Hockey Nerds Lohhof U13 vs TV Augsburg

9:00

Deggendorf Pflanz vs Hockey Nerds Lohhof U19

15:30

Deggendorf Pflanz vs Hockey Nerds Lohhof U16

13:00

Deggenddorf Pflanz vs Hockey Nerds Lohhof U13

9:00

ERC Ingolstadt vs Hockey Nerds Lohhof U19

13:00

ERC Ingolstadt vs Hockey Nerds Lohhof U16

10:30