Saison: 2023 Inlinehockey

Hockey Nerds Lohhof VS. Zement Hacklazz Freising

11:09

HC Badgers VS Hockey Nerds Lohhof

11:05

Hockey Nerds Lohhof VS. Landshut Cavaliers

13:00

Hockey Nerds Lohhof vs. HC Badgers

15:30

Crazy Peckers Dachau vs. Hockey Nerds Lohhof

15:00

Zement Hacklazz Freising vs. Hockey Nerds Lohhof

12:00

Hockey Nerds Lohhof vs. Crazy Peckers Dachau

20:30