Saison: 2021 Inlinehockey

Hockey Nerds Lohhof vs Blackbulls Lohhof

20:00

Hockey Nerds Lohhof vs Zement Hacklazz Freising

20:20

Hockey Nerds Lohhof vs Zement Hacklazz Freising

18:20

Hockey Nerds Lohhof vs Indians Pfaffenhofen

17:45

Hockey Nerds Lohhof vs Crazy Peckers Dachau

16:00