Saison: 2021/2022 Eishockey

Isarriders München vs Hockey Nerds Lohhof

17:10

Tornado Flanning vs Hockey Nerds Lohhof

14:50

Karo EC vs Hockey Nerds Lohhof

12:40

Hockey Nerds Lohhof vs LA Puckhunters

11:35