Saison: 2022/2023 Eishockey

Black Bears vs. Hockey Nerds Lohhof

19:45

Hockey Nerds Lohhof vs. Bus Bar Team

17:10

Berglöwen Landshut vs. Hockey Nerds Lohhof

20:30

Erding Revolution vs Hockey Nerds Lohhof

19:20

Hockey Nerds Lohhof vs EHC Bus Bar Team

18:00

Flanning vs Hockey Nerds Lohhof

20:00