League: Eishockey

Woodstocks vs. Hockey Nerds Lohhof

19:45

Hockey Nerds Lohhof vs. Erding Revolution

17:20

Tornado Flanning vs. Hockey Nerds Lohhof

20:10

Black Bears vs. Hockey Nerds Lohhof

19:45

Hockey Nerds Lohhof vs. Bus Bar Team

17:10

Berglöwen Landshut vs. Hockey Nerds Lohhof

20:30